• Odabaşı Mah. Uğur Mumcu Cad. No:37 Antakya/HATAY
  • info@defnehastanesi.com

TOMOGRAFİ

GE REVOLUTİON TOMOGRAFİ

Revolution EVO, gelecekte ortaya çıkabilecek zorlukları öngörürken bugünün gerçeklerine uyan bir çalışma amacı için tasarlandı. Karmaşık travma veya kardiyak vakalardan, iş akışlarını ve kaynakları zorlayan yoğun acil servislerdeki önemli hasta yığılmalarına kadar mümkün olan en geniş hasta ve uygulama yelpazesini desteklemek için tasarlandı. Revolution EVO'nun tasarımı, günlük verimlilik sağlamak adına yüksek çözünürlük gibi ileri özelliklerden ödün veremeyecek olan kuruluşlar için ideal. Sistem, mümkün olan en düşük dozla çalışması gerekenler için son derece uygun. Ayrıca, sevk eden doktor tabanınızı ve topluluğunuza sağladığınız hizmetleri genişletmek için size basit ve verimli seçenekler sunar. Revolution EVO sizin için, daha çok hedefe ulaşabilmeniz, güncel ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek performansa sahip olan ve aynı zamanda gelecekte de büyüyebilme özelliği olan bir sisteme sahip olabilmeniz için tasarlandı.

ÖZELLİKLERİ

-Sessiz ,süper-hızlı ve efektif tarama tekniği sayesinde ,hem teşhis konusunda daha büyük hız kazandırıyor, hem de daha etkin görüntüler elde ediliyor.
-İnsanların maruz kalacağı radyasyon oranı azalıyor. Verilen radyasyonun miktarını özellikle tekrar edilen çekimlerde, multifaz çekimlerde, çocuk hastalarda, genç hastalarda çok önemsiyoruz. Bu cihazda doz yönetimi çok ön planda.
-0.28 mm uzaysal çözünürlüğü olan bir sistem olması nedeniyle görüntü kalitesi yüksek
-Görüntülerin tanısal güvenirliliğinin yüksekliği nedeniyle ve klinik tarafta çalışan arkadaşlarımızın isteklerine cevap veren görüntülerin alınmasına imkân veren bir sistem
-16 cm detektör kapsama alanı
-Tek kalp atımında step artefaktan bağımsız tarama ile yüksek imaj kalitesi
-Düşük radyasyon dozu
-Tek atımda dahi fonksiyonel değerlendirme
-Miyokard perfüzyonu
-Sıfıra yakın hasta tekrar

KULLANILAN ALANLAR

Kemik kırıkları, bozuklukları veya kemik tümörlerinin teşhisinde
İç organlardaki yaralanmalar ve iç kanamaların belirlenmesinde
Tümör, enfeksiyon veya kan pıhtısının vücuttaki konumunun belirlenmesinde
Ameliyat, biyopsi veya radyasyon tedavilerinin planlanmasında
Biyopsi veya iğne aspirasyonu gibi belirli girişimsel işlemlerde görsel yardım sağlanması
Kanser, kalp hastalığı, akciğer nodülleri ve karaciğer kitleleri gibi hastalıkları belirlenmesinde
Kemik direncinin ölçülmesi
Kanser tedavisi gibi bazı tedavilerin etkinliğinin izlenmesinde
Kanser evresinin belirlenmesinde
Kolorektal kanser taraşında
Böbrek ve mesane taşları
Ülseratif kolit ve sinüzit gibi enflamatuar hastalıklar

-Akıllı hareket düzeltme sayesinde tüm kalp atış hızlarında 1Atımda Yüksek çözünürlüklü, hareketten bağımsız koroner görüntüler.
-Düşük dozda, her hasta için 1 Atımda, kapsamlı kardiyak değerlendirme - koroner damarlar, rest/stres perfüzyonu ve fonksiyon.
-Tek bir incelemeden Perfüzyon ve BTA verisi alabilme.
-Vasküler akış, organ hareketi veya kinetik özellikleri görüntülemek için, tüm organ çekimiyle mümkün hale gelen tüm anatomiler için 4D görüntüleme özellikleri.
-Hareketsiz masa, kişiye özel kapsama alanı ve örnekleme sayesinde kardiyak, nöroloji veya vücut uygulamaları için 16 cm'ye kadar dinamik, düşük doz perfüzyon tetkikleri.
-Kapsamlı inme tetkiki için tek bir düşük dozlu incelemede özel HD kardiyovasküler ve baş / boyun anjiyosu.
-Geniş dedektör ve 437 mm/sn'ye varan yüksek masa hızı sayesinde tipik travma hastaları ve pediatrik hastalara yönelik sedasyonsuz incelemeler için saniyeden kısa sürede gerçekleşen taramalar. -Geçmişte tetkik yapmakta güçlükler yaşadığımız hasta gruplarında çok daha konforlu ve yüksek niteliklerde MR görüntüleme imkanlarına kavuşacağız. Örneğin; özel gereksinimleri olan, iletişim kurmanın zor bazen de imkânsız olduğu geriyatrik ve pediatrik hasta gruplarında artık daha fazla hasta konforuna odaklanacağız. Gürültüden etkilenmeyecekler, istemsiz hareketlerinden dolayı görüntülerin tanısal kalitesi azalmayacak
-Tek bir incelemede EKG gated ve gated olmayan çekimlere olanak sağlayan, özel protokollerle hızlı ve kapsamlı TAVI planlaması.
-Koroner BT Anjiyografiyi sıklıkla kullanacağız. Çünkü çok hızlı görüntüleme yapan sistemler olması nedeniyle hastaların kalp hızıyla bağımlı olmadan bu incelemeleri yapıyor, ayrıca düşük miktarda kontrast madde ile yapılması ve hastanın aynı zamanda yüksek doz radyasyona maruz kalmaması sistemin bize sağladığı avantajlar
-Koroner BT Anjiyografi ile,ailesel kalp hastalıkları öyküsü olan kişilerde kontrol amaçlı yapılacak olan Koroner BT anjiyografi incelemesi ile daha kalp krizi ortaya çıkmadan riski teşhis edip, önleyici tedavi ve stent uygulamaları ile koroner damar darlıklarını kalp krizi oluşmadan ortadan kaldırabileceğiz.
-Batın görüntülemede nefes tutma gereksinimi ortadan kalkacak. Bu konular cihazın otomatik olarak arka planda gerçekleştirdiği yenilikçi işlevler.

Kan Yönetim Rehberi   Tahlil Sonuçları   Bizi Değerlendirin   Sağlık Köşesi