• Odabaşı Mah. Uğur Mumcu Cad. No:37 Antakya/HATAY
 • info@defnehastanesi.com

Radyoloji

Özel Defne Hastanesi

Radyoloji

Radyoloji bölümü yüksek teknoloji ürünü en gelişmiş radyolojik cihazlara sahiptir. Radyoloji bölümü, hastaların tüm taleplerini karşılayabilecek teknik donanıma ve tecrübeli doktor kadrosuna sahiptir. Personel işlemler sırasında hastaların rahat etmesini sağlama konusunda maksimum özeni göstermektedir.

Radyoloji Uzmanları, röntgen, bilgisayarlı tomografi, mamografi, manyetik rezonans görüntüleme, ultrasonografi, renkli Doppler ultrasonografi gibi işlemleri yapmaktadır. Hastalar tüm teşhis ve tedavi amaçlı işlemler sırasında bir doktor gözetimindedirler.

MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME (MRG)

Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tetkiki insanlık tarihinin en büyük buluşlarından biridir. Zararlı radyasyon kullanmadan iç organlarınızın görüntülenmesini sağlar. Güçlü bir mıknatısla oluşturulan manyetik alanda radyo dalgalarını kullanır. Hastanemizde 1.5Tesla gücünde MR cihazı bulunmaktadır. En son donanım ve yazılımlara sahip 1.5Tesla tüm vücut görüntüleme sistemi en hızlı MR cihazlarındandır. Bu cihazla tanısal duyarlılığı artıran ve tedavinin planlanmasında önemli katkıları bulunan üç boyutlu görüntüler oluşturulabilmektedir. Bu cihazlarla en son görüntüleme protokolleri kolayca uygulanabilmektedir. Tüm nörolojik incelemeler (beyin, boyun ve vertebral kolon), vasküleranjiografi (periferal, intrakranial, karotis ve aorta), abdomen, toraks incelemeleri, kas-iskelet sistemi incelemeleri, MR kolanjiopankreatikografi (MRCP), fetal MRG ve fonksiyonel MRG incelemeleri yapılabilmektedir. Fonksiyonel MRG teknikleri, diffüzyon ve perfüzyon MRG, MR spektroskopi ve beyin omurilik sıvısı akım analizini kapsamaktadır. MRCP incelemeleri bilier ve pankreatik kanalları noninvazif olarak görüntüleyebilmekte olup hızla tanısal amaçlı ERCP incelemelerinin yerini almaktadır.

MRG tetkiki öncesinde bilmeniz gerekenler

MRG tetkikini en rahat bir biçimde geçirmeniz ve bu tetkikten sağlığınız için en fazla faydayı sağlayabilmemiz için burada belirtilenleri bütünüyle okumanız çok önemlidir. Lütfen zaman ayırıp burada belirtilen konuları inceleyiniz. MRG tetkiki öncesinde aç veya susuz kalmanıza veya özel bir ilaç kullanmış olmanıza GEREK YOKTUR. Bununla birlikte, bazı MRG tetkikleri için hastaya önceden bir MRG kontrast ilacı reçete edilir; size de reçete edilmişse MRGKONTRAST İLACINI TETKİKE GELİRKEN YANINIZDA GETİRECEKSİNİZ. Bu ilaç MRG tetkiki SIRASINDA hastaya damardan verilecektir. Herhangi bir ilaca veya maddeye karşı bilinen bir allerjiniz varsa, bunu ilacın verilmesinden önce bildiriniz. Ancak biliniz ki, MRG kontrast ilaçları son derece güvenli ilaçlardır. MRG tetkikine gelirken eski MRG tetkik filmlerinizi, varsa tetkik bölgesiyle ilgili diğer filmlerinizi (röntgen veya tomografi filmleri yada ultrasonografi veya sintigrafi raporu) yanınızda getirmeniz çok önemlidir. Bu filmler ve raporlar tetkikinizin planlanmasını kolaylaştırır ve yeni tetkikinizle karşılaştırma olanağı sağlar. SİZDEN ALDIĞIMIZ FİLM VE RAPORLARI tetkik sonucunuzla birlikte GERİ VERECEĞİZ.

MRG tetkik odasına girmeden önce bilmeniz ve yapmanız gerekenler

KALP PİLİ OLANLAR (yalnızca hasta değil, hasta yakınları, sağlık personeli ve diğer kişiler de dahil) KESİNLİKLE MRG ODASINA GİREMEZLER. Ayrıca vücudunda NÖROSTİMÜLATÖR (sinirleri uyarıcı elektriksel düzenek), elektrikli İNFÜZYON POMPASI, MR ile uyumlu olmayan DAMAR FİLTRESİ veya SARGI (koil) bulunanlar da MRG ODASINA GİREMEZLER.


Aşağıda belirtilen durumlarda da tetkiki yapacak sağlık ekibini bilgilendirmeniz gerekmektedir:

 • Geçmişte anevrizma cerrahisi geçirdiyseniz tetkikinizin yapılması mümkün olmayabilir. Ayrıca kalp kapakçığı takıldıysa veya koroner by-pass cerrahisi geçirdiyseniz bunu bildiriniz.
 • Kulağınıza işitmeye yardımcı cihaz (kohlearimplant) takıldıysa bildiriniz.
 • Vücudunuzda saçma, kurşun, iğne, metal parçası, şarapnel varsa mutlaka bildiriniz. Tetkikin yapılması sakıncalı olabilir.
 • Vücudunuzda kalça, diz protezi, kemikte çivi, plaka gibi metaller varsa bunların bulunduğu bölgeye yönelik tetkikler yapılamayabilir. Bildiriniz.
 • Metal tozlarının bulunduğu bir ortamda çalışıyorsanız farkında olmadan vücudunuzun yüzeyinde (özellikle gözlerde( biriken metal tozları veya çapakları tetkikinizin yapılmasını engelleyebilir. Bu durumu da bildiriniz.

MRG odasına girmeden önce şunları çıkarmış olmanız ve geride bırakmanız gerekmektedir

Kredi kartları, banka kartları, ANKARAY veya METRO biletleri, cep telefonları, saat, üzerinizde taşıdığınız büyük metaller (çıkabilen diş protezi, metal tokalı kemer, bozuk paralar, anahtarlık, silah, çakı gibi). Saç tokası ve küpelerinizi de çıkarınız. Elinize yönelik tetkik yapılacak olmadıktan sonra yüzüğünüzü çıkarmanıza gerek yoktur. Tetkik odasında bir süre yatmanız gerekeceği için kravatınızı da çözmüş olmanızı öneririz. Göz çevrelerinde kullanılan bazı kozmetik maddeler görüntülerde bozulmalara yol açabildiğinden, baş bölgesine yönelik tetkik yapılacaksa bayanların göz çevresi makyajlarını silmiş olmaları gerekmektedir. Gebeyseniz veya gebe olma olasılığınız varsa yada süt veriyorsanız MRG tetkikinin insan vücuduna bilinen herhangi bir zararlı etkisi yoktur. Bununla birlikte, anne karnında gelişmekte olan bebeğe yönelik bir önlem olarak, GEBELERE GEBELİKLERİNİN İLK ÜÇ AYINDA MRG TETKİKİ YAPILMAMAKTADIR. 3. aydan sonra MRG tetkiki yapılabilir. Gebeyseniz veya süt veriyorsanız bu durumu tetkiki yapacak sağlık ekibine bildiriniz.

MRG tetkik odasında…

MRG tetkikiniz çok sıradışı durumlar dışında ortalama 15-30 DAKİKA kadar sürecektir. Başka bir deyişle, size herhangi bir zararlı etkisi olmayan MRG tetkiki için tünele benzeyen bir mıknatıs düzeneğinin içinde 15-30 dakika süreyle hareketsiz yatmanız gerekecektir. İçiniz rahat olsun, çünkü tetkikiniz sırasında bir cam pencere ve kamera sistemleri yardımıyla dışarıdan izlenebiliyorsunuz ve gerekirse çok çabuk bir şekilde tetkikiniz sonlandırılabilir ve dışarı çıkarılırsınız. MRG odasına hastanın yanında bir kişi daha, burada belirtilen önlemler alınmak kaydıyla, girebilir. Bu refakatçinin MRG odasında sabit bir yerde durması, dolaşmaması gerekir. Tetkik sırasında özellikle tetkikin yapıldığı vücut bölgesini kımıldatmamanız çok önemlidir. Bir kımıldama olursa görüntüler bozulabilir, tetkikiniz uzayabilir veya yapılamayabilir. Tetkik sırasında rahat nefes alıp verebilirsiniz (ender bazı durumlarda nefesinizi tutmanız istenebilir). Aksi belirtilmedikçe gözlerinizi açıp kapatabilir veya sürekli kapalı tutabilirsiniz. Yutkunmanızda da sakınca yoktur. Tetkik sırasında kuvvetli tıkırtılar biçiminde sesler duyacaksınız. Bazı durumlarda damardan MRG kontrast ilacı verilmesi gerekebilir. Bunlar bir tarafa bırakılırsa, MRG tetkiki aslında size gün içinde 15-30 dakika uzanma olanağı veren rahat bir incelemedir!

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)

Bilgisayarlı tomografi, x-ışını kullanılarak vücudun incelenen bölgesinin kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik teşhis yöntemidir. Radyoloji ünitelerimizde BT cihazı ile vücudun herhangi bir alanından ayrıntılı kesitsel görüntüler alınabilmekte olup, travmatik lezyonlardan yumuşak doku hastalıklarına kadar birçok hastalığın tanısında kullanılabilmektedir. Ayrıca direkt grafilerle ve ultrason ile gösterilemeyen birçok patoloji BT ile teşhis edilebilmektedir. Beyin, vertebra, toraks, abdomen, kemik ve pelvik yapılar gibi vücudun herhangi bir kesiminin spiral taraması yapılabilmektedir.

BT tetkiki öncesinde bilmeniz gerekenler :

Aşağıdaki durumlarda tetkiki yapacak olan sağlık ekibini bilgilendirmeniz gerekmektedir:


 • Bilgisayarlı tomografi (BT) tetkikinde X-ışınları kullanılmaktadır. Bu nedenle gebeyseniz veya gebe olma olasılığınız varsa
 • Bazı tetkikler damar içine kontrast ilacı verilmesini gerektirmektedir. Bu tür ilaçlara, başka bir ilaca veya maddeye karşı allerji öykünüz varsa
 • Böbrek hastalığınız veya böbrek tetkiklerinde bozukluk varsa

Daha önceden yapılmış olan radyolojik tetkiklerinizi beraberinizde getirmeniz gerekmektedir (röntgen filmleri, ultrasonografi, BT ve manyetik rezonans görüntüleme filmleri gibi). Bu tetkikler yeni yapılacak olan tetkikin planlamasında yararlı olacağı gibi yapılacak karşılaştırmalar sizin hastalığınızın son durumu hakkında daha sağlıklı bir yorum yapılmasını da sağlayacaktır. Bu film ve raporları, BT tetkiki yapan görevliye veriniz. Bunlar tetkik sonucunuzla birlikte size geri verilecektir.

ULTRASONOGRAFİ (US) VE RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİZ

Ultrasonografi ses dalgalarını kullanarak vücudunuzun ayrıntılı kesitsel görüntülenmesini sağlar. Cihazlar en son teknolojik yeniliklere sahiptir. Karın, pelvik, böbrek, tiroid, toraks, meme, omuz, obstetrik ve kranial ultrasonografi gibi tüm ultrasonografik incelemeler yapılmaktadır. Ayrıca transrektal US, transvajinal US ve intraoperatif US verilen hizmetler arasındadır. Vasküler yapılar ve kan akımı renkli Dopplerultrason ile ayrıntılı olarak değerlendirilebilmektedir. Üst ve alt ekstremitearteryal ve venöz sistem renkli Dopplerultrason, portal Doppler, karotis ve vertebral arter Doppler, skrotalDoppler, jinekolojik ve obstetrikDoppler, renal arter Doppler değerlendirmesi yapılan incelemelerdendir. Bu incelemeler, konusunda oldukça deneyimli doktorlar tarafından yapılmaktadır.

US tetkiki öncesinde bilmeniz gerekenler

Ultrasonografi (US) tetkikleri içinde yalnızca “abdominal US” için tetkike en az 6 saatlik açlık sonrasında gelinmesi gerekmektedir. “Suprapubikpelvik US” için ise mesanenin dolu olması yani idrara sıkışık olunması gerekmektedir. Tetkikin özelliğine göre ek hazırlık gerekiyorsa lütfen doktorunuzun uyarılarına uyunuz.

MAMOGRAFİ

Kontrol amaçlı mamografi, hiçbir şikayeti olmayan 38 ve üzeri yaştaki kadınlarda olası meme kanserini ve kanser öncüsü dokuları (mikrokalsifikasyon gibi) erken aşamada teşhis etmek için kullanılır. Tanı amaçlı mamografi, kitle bulunması ya da meme akıntısı gibi meme dokusu ile ilgili şikayeti olan kadınlar ile kontrol amaçlı mamografisinde normal olmayan oluşumlar bulunan kadınlar için uygulanan bir yöntemdir.


Mamografi öncesinde bilmeniz gerekenler :

 • Mamografi tetkikine gelirken varsa eski mamografi filmlerinizi ve raporlarınızı ve meme ultrasonografi raporlarınızı getirinizs.
 • Mamografi tetkikinizin yapılacağı gün deodorant kullanmayınız.
 • Mamografide kullanılan x-ışınları gebeler ile halen gebe olma olasılığı bulunanlar için zararlıdır. Böyle bir durum varsa filminizin çekilmesinden önce sekreterleri ve radyoloji teknisyenlerini uyarınız.
Kan Yönetim Rehberi   Tahlil Sonuçları   Bizi Değerlendirin   Sağlık Köşesi