Özel Defne Hastanesi Kardiyoloji

Kardiyoloji kliniğimiz güncel klavuzlar ışığında kalp sağlığını korumak ve kalp ile ilişkili hastalıkları tedavi etmek acacıyla hizmet vermektedir.

Kardiyolojinin ilgi alanına giren hastalıklar

 • Hipertansiyon
 • Hiperlipidemi(Kolestrol Yüksekliği)
 • Ritim Ve İleti Bozuklukları
 • Kalp Yetmezliği
 • Senkop(Bayılma)
 • Kroner Kalp Rahatsızlıkları(Kalp Krizi Gibi)
 • Kalp Kapak Hastalıkları
 • Erişkin Yaşa Ulaşmış Doğumsal Kalp Hastalıkları
 • Kalp Zarı,Kası Ve İç Duvarını İlgilendiren Hastalıkları
 • Aort (Ana Atardamar) Ve Periferik Damar Hastalıkları
 • Kalple İlişkili Sistemik Hastalıklar
 • Pulmoner(Akciğer) Kalp Hastalıkları

Kardiyoloji bölümüne müracatı gerektiren bazı yakınmalar

 • Göğüs Ağrısı
 • Nefes Darlığı
 • Erken Yorulma
 • Öksürük
 • Bayılma(senkop)
 • Çarpıntı
 • Ödem(Vücudun Bazı Alanlarında Veya Tümünde Şişlik)
 • Aralıklı Topallama
 • Siyanoz (morarma)

Hastanemizde verilen hizmetler

Poliklinik:

Kalp hastalığı şüphesi veya bilinen kalp hastalığı olan kişilerin ilk muayenelerinin yapıldığı ve tetkiklerinin planlandığı ünitedir.

Elektrokardiyografi(Ekg):

Kalbin iletisistemi ve damar hastalıkları ile ilgili bilgi veren, göğüs ve kollara yerleştirilen elektrotlarla alınan kaydın kağıt üzerine döküldüğü kardiyolojinin temel inceleme yöntemidir.

Ekokardiyografi(Eko):

Kalp kapakları ve kasının yapı fonksiyonlarının, kalp boşlukları,iç duvar ve dış zarının ultrasonik dalgalarla incelenmesi işlemidir. Göğüs kafesinden yüzeysel(transtorasik) veya yemek borusundan(TEE) gerçekleştirilir. Konstrast veyastres ekokardiyopgrafi uygulamaları gerekli klinik durumlarda uygulanır. Gereğinde mobil cihazlar ile özellikle yoğun bakım hastaları için yatak başında uygulanabilmektedir.Kliniğimizde 2 adet cihaz ile hizmet verilmektedir.

Efor( Treadmill) Testi:

Treadmill adı verilen koşu bandında kalbin iş yükü kademeli olarak artırılarak EKG kaydı izlenmekte, belirli aralıklarla EKG kaydı alınarak değerlendirme yapılmaktadır. Koroner arter hastalığı tanısı, tanı alınmış hastalarda efor kapasitesi ve ileç etkisinideğerlendirmek, egzersizlerle ortaya çıkan ritim ve ileti bozukluklarnı ortaya koymak amacı ile yapılır.

Ekg Holter:

Kalp ritminin 24 saat süre ile bir kaydediciye kaydedilmesi ve bu kaydın değerlendirilmesi esasına dayanır. Kalp ritim ve ileti bozukluklarını tespiti ,nadiren sessiz koroner arter hastalığını tespidi, baygınlık(senkop) geçirenlerde ritm veya ileti bozukluklarını ortaya koymak için gerçekleştirilir.

Branş Doktorlarımız