Özel Defne Hastanesi Laboratuvar Uygulamaları

Laboratuvar Uygulamaları

Hastanemiz laboratuvarı, size en doğru ve en güvenilir test sonuçları vermek için bu alandaki tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, en modern sistem ve yöntemleri kullanarak, tam otomatik biyokimya ve hormon analizörleri ile çalışmaktadır.Günümüz şartlarında zamanın sizler için önemi göz önünde bulunduralarak, tahlil ve tetkik sonuçlarınız sizlere aynı gün veya en geç bir gün sonra ulaştırılmaktadır.Tüm laboratuvar testleriniz uzman hekimlerimiz kontrolünde, biyolog ve kimyagerlerimiz eşliğinde çalışılmaktadır.

Laboratuvarımız işletim sistemi (L.İ.S) ve hastane işletim sistemi (H.İ.S) arasındaki gelişmiş bilgisayar ağı sayesinde tüm işlemleriniz bu sistem üzerinden yürütülmektedir. Bu sayede maksimum kontrol ve hız sağlanarak, en güvenilir sonuçlara minimum hata payı ile ulaşılmaktadır.

Materyal (kan, idrar, vb...) alımında ve testlerin analizi sürecinde tek kullanımlık malzemeler kullanılarak kontaminasyon riski ortadan kaldırılmaktadır.

Kalite kontrolü, klinik laboratuvarcılık alanında doğru ve güvenilir sonuçlar elde etmek için mutlaka yapılması gereken bir uygulamadır. Bu sebeple laboratuvarımızda günde iki kez her parametre için mutlaka internal (iç) kalite kontrolü yapılmakta ve verilerimizin doğruluğu test edilmektedir.

Laboratuvar ünitemizde yapılan testlerden bazıları şunlardır;

 • Kolesterol
 • HDL, LDL lipit panelleri
 • Karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri
 • Trigliserid
 • Kan şeker ölçümü
 • Glikoz tolerans
 • Hemoglobin A1C
 • Tiroit hormonları
 • Hemogram
 • Sedimantasyon
 • Tam idrar
 • Koagülasyon
 • Kan gazları
 • Üreme hormonları
 • HIV
 • Hormon ve tümör belirteçleri
 • Sifiliz (frengi)
 • Torch testleri

 

KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

Hastalık etkeni mikroorganizmalar; bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitler olarak sınıflandırılmaktadır. Bu birimde;

 • Enfeksiyon etkeni mikroorganizmaların geleneksel yöntemlerle kültür sonucu klinik örneklerden tanısı ve izole edilen patojenlere karşı CLSI standartlarına uygun antibiyotik duyarlılık testi yapılmaktadır.
 • Serolojik testlerle viral ve bakteriyel patojenlerin tanısı konmaktadır.(Hepatit ve TORCH belirteçleri, sifilizserolojisi testleri, Brusellaserolojisi testleri) ve parazitolojik incelemeler yapılmaktadır.

Laboratuvarımız 7 gün 24 saat hizmetinizdedir.

Branş Doktorlarımız