Özel Defne Hastanesi Nöroloji

Beyin, omurilik ve buradan çıkan sinirlerin patolojisini izleyen bilim dalıdır. Nöroloji son 10 yılda sağlanan teknenojik gelişmelerle sınırlı bir dal olmaktan çıkmaştır. Sıklıkla başvurduğumuz kranial tomograf, 1,5 tesla manyetik rezonans, ekokardiyografi ektsrakranial DOPPLER, EEG, EMG gibi tetkikler polikliniğimize başvuran hastalarımıza uygulanmakta, hastalarımızın takip ve tadavilerine katkıda bulunmaktadır.

ÖZEL DEFNE HASTANESİ nöroloji bölümünde ayaktan ve yatarak tanı, tedavi, ve izlem hizmeti vermek üzere çalışmalar yapılmaktadır. Baş ağrısı,baş dönmesi, merkezi sinir sistemi damar hastalıkları, hareket bozuklukları, parkinson, inme, epilepsi ve uyku bozuklukları alanında mevcut bilimsel veriler ışığında ekip çalışması ile kaliteli veetkin sağlık hizmetleri verilmektedir. Her tirlü beyin atağı ve felç durumlarında tam teşekküllü yoğun bakım ünitelerimizde maksimum hasta bakımı ve konforu sağlayan en gelişmiş tıbbı olanaklar yer almaktadır.

Nörolojik laboratuvar hizmetleri

Elektroensefaklografi(EEG): Başta epilepsi olmak üzere santral sinir sisteminin birçok hastalığında ayırıcı tanı amacı ile kullanılan EEG tetkiki elektrofizloloji(eeg) laboratuarlarımızda yapılmaktadır.

Elektronömiyografi(EMG): El ve ayak uyuşmaları gibi sık rastlanan yakınmalarla ortaya çıkan nöropatileri değerlendirmek ve bel, boyun fıtığı gibi ağrılı durumların tanısında dinamik bir tanı yöntemi olan EMG tetkiki elektrofizyoloji(EMG) laboratuarlarımızda yapılabilmektedir.

Uyku laboratuarı ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.

Nörolojinin ilgi alanları

 • Serebrovasküler hastalıklar.
 • Akut istemik inmeler.
 • Beyin kanamaları
 • Alzheimer.
 • ALS(motor-nöron hastalığı)
 • Parkinson hastalığı
 • Distoniler ve Diskineziler(hareket bozuklukları)
 • Esansiyel tremor
 • Epilepsi( sara hastalığı)
 • Multipl Skleroz
 • Nöropatiler
 • Kas hastalıkları
 • Myastenia graviz
 • Baş ağrıları
 • Bel ağrıları
 • Boyun ağrıları
 • Uyku bozuklukları
 • Baş dönmeleri
 • Bayılma
 • Bilinç bozuklukları

Branş Doktorlarımız