Özel DefneHastanesi Çocuk Cerrahisi

Çocuklarda görülen cerrahi hastalıklar erişkinlerde görülen bazı cerrahi hastalıklara benzemekle birlikte kendilerine özgüdür ve hastalıkların ortaya çıkış şekilleri, nedenleri, hastalık bulguları, teşhisleri, ameliyat şekilleri ve ameliyat sonrası bakımları erişkin hastalıklarından farklılıklar gösterir. Bu yüzden çocuklar erişkinlerin minyatürü DEĞİLDİR.

Çocuk cerrahisi yenidoğan döneminden erişkinliğe kadar olan çocukluk çağına ait (0-17 yaş), doğumsal ve/veya edinsel solunum, sindirim ve boşaltım sistemlerini ilgilendiren cerrahi hastalıkların tanı ve tedavi yöntemlerini uygulayan bir bilim dalıdır.

Çocuk Cerrahisinin Başlıca İlgi Alanları
Tüm yenidoğan Cerrahi Hastalıkları(Anne karnında veya doğumdan sonra tespit edilen genellikle ameliyat ile düzeltilebilen yemek borusunun doğumsal yokluğu (Özefagus atrezisi),

Doğumsal mide(pylorik atrezi),

Oniki parmak barsağı (Duodenal atrezi ),

İnce barsak(Jejenal veya İleal atrezi) ve kalın barsağın yokluğu veya tıkanıklığı (Kolonik atrezi),

Diyaframın gelişmemesine bağlı barsakların göğüs kafesinde yer alması ve akciğerlerin gelişiminin yetersiz olması (Konjenital Diafragma Hernisi),

Doğumsal makat darlığı veya yokluğu (Anorektal malformasyonlar),

Karın duvarının gelişmemesine bağlı bağırsakların karın dışında olması (Omfalosel ve Gastroşizis),

 • Laparoskopik cerrahi
 • Sünnet
 • Hipospadias (Peygamber Sünneti)
 • Kasık Fıtığı
 • Göbek Fıtığı
 • Hidrosel (Su Fıtığı)
 • İnmemiş Testis
 • Apandisit
 • Over (yumurtalık) kistleri ve laparoskopik (kapalı) cerrahisi
 • Boyunda eğrilik ve şişlikler,
 • Dil bağı, göbek granülom ve polipleri,
 • Vajinal yapışıklıklar
 • İdrar-kaka Kaçırma
 • Kabızlık

Branş Doktorlarımız