• Odabaşı Mah. Uğur Mumcu Cad. No:37 Antakya/HATAY
  • info@defnehastanesi.com

MR

GE SIGNA EXPLORER MR

- İlk olarak GE Explorer cihazı hastaların çekim sırasındaki rahatlıklarını yukarı taşımış bulunmaktadır. Daha hızlı çekimler, daha az ses ve daha rahat yatış pozisyonları sayesinde hastaların rahat bir ortamda bulunmaları sağlanmaktadır.
- Hastaların vücutlarında herhangi bir nedenle bulunan metalik parçalar, bilindiği gibi MR çekiminde artefakt oluşturmaktadır. Bu nedenle ilgili bölgenin değerlendirilmesi neredeyse imkansız hale gelmektedir. Oysa bu cihaz metalik artefaktların yarattığı görüntü bozukluğunu büyük ölçüde ortadan kaldırmaktadır. Böylece radyoloji hekiminin işi son derece kolaylaşmakta ve ilgili bölgenin tanı konulabilir hale gelmesi sağlanmaktadır. Bu teknoloji, hekimler için çok kıymetli bir imkandır
- Cihazın bir başka özelliği olan fokus çekim ile hastanın vücudundaki herhangi bir bölgeye odaklanılarak ilgili alanın detaylı görüntüleri alınabilmektedir. Bu imkan, tanıdaki doğruluk oranlarını belirgin derecede arttırmaktadır.
- Önemli özelliklerden birisi de hareket düzeltme teknolojisidir. Çekim sırasında hastanın cihazda hareketsiz durması görüntü kalitesi açısından son derece önemli olmasına rağmen, bazı hastalarımız çeşitli nedenlerle, istemsiz olarak hareketsiz duramamaktadır. Hareket ile görüntü bozulduğu için tanı koyma imkanımız zorlaşmaktadır. Fakat bu yeni özellik ile çekim sırasında oluşan hareketler büyük ölçüde düzeltilerek; hareketsize yakın bir görüntü sunulmaktadır. Bu fonksiyon, özellikle çekim sırasında cihazda hareketsiz durmaları çok zor olan çocuk hastalarımız için önemli bir yenilik olarak kullanılabilmektedir.
- Bu cihazla ileri düzey MR tetkiklerin hemen hepsi yapılabilmektedir.

  • - MR Spektroskopi,
  • - Fonksiyonel MR,
  • - Per füzyon MR,
  • - MR Artrografi,
  • - Tüm Vücut MR,
  • - Meme MR,
  • - Multiparametrik Prostat MR
Kan Yönetim Rehberi   Tahlil Sonuçları   Bizi Değerlendirin   Sağlık Köşesi