Özel Defne Hastanesi Radyasyon Onkolojisi

Radyasyon Onkolojisi, kanser veya kanser dışı seçilmiş belirli hastalıkları, radyasyon kullanarak tedavi eden dâhili bir tıp bilimidir. Cerrahi ve kemoterapi gibi diğer tedavi yöntemleriyle birlikte veya tek başına uygulanan bir yöntem olarak onkolojik tedavilerin vazgeçilmez ve önemli bir bileşenidir. Radyoterapi, tümör hücrelerinin radyasyon ile öldürülmesi prensibine dayanır. Bazı kanserlerin tedavisinde tedavi etkinliğini artırmak için düşük doz kemoterapi ile eşzamanlı uygulanmaktadır. Radyoterapide hedef, tümör hücrelerini öldürürken ya da büyümelerini durdururken normal dokuları en yüksek şekilde korumaktır. Tüm kanser tiplerinde kişiye özel bloklama yapılarak sağlam dokular en üst düzeyde korunmaktadır. Yine aynı şekilde sağlam dokuların en iyi şekilde korunabilmesi ve tümöre en yüksek dozun verilmesi için 3 boyutlu konformal tedavi uygulanmaktadır. Tüm hastalarımızda tedavi planlamasında BT-Simülatör ve Bilgisayarlı Tedavi Planlama Sistemi kullanılmaktadır. Bugün dünya standartı haline gelmiş 3 boyutlu konformal tedavi seçenekleri olan seçenekleri yoğunluk ayarlı radyoterapi (IMRT), hacimsel ark tedavisi (VMAT) ve stereotaktik radyocerrahi (SRS) ile tümör kontrol olasılığı artarken, sağlam dokularda hasar oluşturma ve yan etki olasılığı en aza indirilmektedir.

Branş   Doktorumuz