• Odabaşı Mah. Uğur Mumcu Cad. No:37 Antakya/HATAY
 • info@defnehastanesi.com

Kurumsal

 • Kurumsal
 • Vizyon & Misyon
 • Yönetim
 • Neden Defne Hastanesi
 • Anlaşmalı Kurumlar
 • Hasta Kabul
 • insan Kaynakları
 • Organizasyon Şeması

Defne Hastanesi Kurumsal

Daha İyi Bir Hayat İçin Güvenle ..

Etik ilkelerden asla ödün vermeden seçkin ve kaliteli kadrosu ile bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden; hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyeti odaklı, kalite standartlarının üstünde hizmet anlayışı ile sektörde öncü uygulamalarla fark yaratarak, bölgenin sağlıkta kalitesi olmayı hedefleyen Özel Defne Hastanesi; hastaları, hasta yakınları, güler yüzlü personel, alanında uzman doktor ve görevlileriyle her geçen gün kalitesine kazandırdığı ivme ile yoluna devam etmektedir.

Vizyon & Misyon

Vizyon

Hastane hizmetlerinde en kaliteli, en verimli, en güvenilir ve sürdürülebilir bir model olmak.

 • Değerlerimiz
 • Güvenilirlik
 • Dürüstlük
 • Hasta ve Çalışan Memnuniyeti
 • Takım Çalışması
 • Liderlik

 • Misyon

  Hastalarımıza daha iyi hizmet verebilmek için; konusunda uzmanlaşmış çalışanlarımızla, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek en üst düzeyde, kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde çalışmak.

  Kalite Politikamız

  Hastanemiz ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Hastane personelini gelişim ve yeniliğe odaklanan, kaliteli ve çağdaş sağlık hizmet sunması için sürekli olarak eğitimle desteklenerek, ulusal ve uluslararası standartlar esas alarak yüksek kaliteli hizmet sunmak ve çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamak üzere kurulmuştur.


 • Çağdaş tıbbın gerektirdiği modern teknoloji ile kaliteli sağlık hizmeti sunmak
 • Ulusal ve uluslararası hasta güvenliğini hedefleri doğrultusunda kaliteli hizmet sunmak
 • Halk sağlığını koruyucu ve geliştirici çalışmalara katkıda bulunmak
 • Hasta, hasta yakınları ve çalışan memnuniyetini sağlamak ve eğitimini sürekli arttırmak
 • Optimum mali performansı sağlamak
 • Kalite Yönetim Sistemi şartlarından ödün vermemek, etkinliğini sürekli arttırmak
 • Sürekli gelişimi sağlamak

 • Kalite Birimi Olarak Görevlerimiz
 • Ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, birimlerin çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak
 • Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmek
 • Öz değerlendirmeleri yönetmek
 • Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirmek
 • Hasta ve hasta yakınlarının Hak ve Sorumluluklarını korumak
 • Ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde komiteleri belirlemek ve komite çalışmalarını sürdürmek, takibini sağlamak.
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikamız

  Hizmet verilen kurum, kuruluşlar ve hasta/hasta yakınlarının güvenini temin etmek ve bilgi varlıklarımızın güvenliğini sağlamamız öncelikli amacımızdır. Bu bağlamda; iş birliğinde bulunduğumuz hasta/hasta yakınları, resmi kurumlar ve tedarikçilerimiz ile ilişkilerimiz çok değerlidir. Sunmakta olduğumuz hizmetlerin sürekliliği, elimizde tuttuğumuz bilgilerin gizliliği, müşterilerin veya kendi içimizdeki bilgi varlıklarının bütünlüğü yüksek öneme sahiptir.

  Bilgi Güvenliği Politikamızın Ana İlkeleri Olarak...
 • Koru Hastanesi şahsına, hastalarına/hasta yakınlarına, personeline, tedarikçilerine ve çözüm ortaklarına ait tüm bilgi varlıklarının güvenliğinin sağlanması
 • Bilgi Varlıkları üzerindeki muhtemel riskleri tespit etmek ve risk kabulü, riskten kaçınma, risk azaltma, riski kontrol etme ve riskin transferi gibi yöntemler kullanarak bir risk yönetiminin oluşturulması
 • Yasal mevzuattan, sözleşmelerdeki güvenlik maddelerinden ve iş gereksinimlerinden gelen yükümlülükleri karşılamak ve bilgilerin uygunsuz kullanımından doğacak zararları engellemeyi
 • İç veya dış, kasıtlı veya kasıtsız her türlü tehditlere karşı kurum bilgilerini korumayı
 • Bilgi gizliliğinin, bütünlüğünü bozmaya çalışacak yetkisiz kişilerin erişimine karşı korunması
 • İş sürekliliği sağlamak ve olası zararları en aza indirmeyi
 • Sürekli iyileştirme için çaba sarf etmek, değişen ve gelişen bilgi varlıkları ve bu varlıkların gelişen ve değişen saklama, iletme, kullanma ortamlarına uyum sağlamayı
 • Bilgi Güvenliği ile ilgili yapılan çalışmaların sürekliliğini sağlamayı ve daha iyiye doğru devamlı geliştirmeyi, sürekli iyileştirmeyi
 • Politikamızı bütün çalışanlarımıza ve herkesin incelemesine açık tutmayı taahhüt ederiz.

 • Kalite Organizasyon Yapımız

  Dikey ve Yatay Koordinasyon ve Entegrasyon Noktalarımız:
  Kalite Organizasyon yapısı, Kalite "Organizasyon Şeması"nda belirtilmiş olup en üst basamağında, Kalite Müdürlüğü bulunmaktadır. Kalitenin sahadan işleyişi ile sorumlu Kalite Müdürlüğü Hastanedeki müdürlüklere yatay anlamda bağlı Genel Müdüre dikey olarak bağlıdır. Kalite Birimine dikey olarak bağlı, birbirlerine yatay olarak bağlı birimler aşağıdaki gibidir.

  Kalite Yönetim Sistemine Bağlı Komitelerimiz:
 • Kalite Konseyi
 • Çalışan Görüşlerini Değerlendirme Komisyonu
 • Eğitim Komitesi
 • Enfeksiyon Komitesi
 • Hasta Görüş Değerlendirme Komitesi
 • Kalite İyileştirme ve Hasta Güvenliği Komitesi
 • Radyasyon Güvenliği Komitesi
 • Tesis Güvenliği Komitesi
 • Transfüzyon Komitesi
 • İlaç Yönetim Komitesi
 • Kalite Birimine Bağlı Ekiplerimiz:
 • Mavi Kod Ekibi
 • Beyaz Kod Ekibi
 • Pembe Kod Ekibi
 • Nutrisyon Timi
 • İç Denetim Ekibi
 • Bölüm Kalite Sorumlularımız:

  Her bölümü temsil eden sorumluluk düzeyinde çalışanlar tarafından oluşturulmuştur.

  Kurumsal Hizmetlerimiz:
 • Kurumsal Yapı
 • Kalite Yönetimi
 • Doküman Yönetimi
 • Risk Yönetimi
 • Güvenlik Raporlama Sistemi (İstenmeyen Olay Bildirim)
 • Acil Durum ve Afet Yönetim
 • Eğitim Yönetimi
 • Sosyal Sorumluluk
 • Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetlerimiz:
 • Hasta Deneyimi
 • Hizmete Erişim
 • Yaşam Sonu Hizmetler
 • Sağlıklı Çalışma Yaşamı

 • Sağlık Hizmetlerimiz:
 • Diyaliz Ünitesi
 • Psikiyatri Hizmetleri
 • Patoloji Laboratuvarı
 • Doku Tipleme Laboratuvarı

 • Destek Hizmetlerimiz:
 • Tesis Yönetimi
 • Otelcilik Hizmetleri
 • Bilgi Yönetimi
 • Malzeme ve Cihaz Yönetimi
 • Tıbbi Kayıt ve Arşiv Birimi
 • Atık Yönetimi
 • Dış Kaynak Kullanımı

 • Gösterge Yönetimimiz:
 • Bölüm Bazlı Göstergeler
 • Klinik bazlı Göstergeler
 • Sorumluluk ve İlişkilerimiz:

  Her birimin sorumluları dikey olarak bağlı bulunduğu yöneticilik tarafından belirlenerek Kalite Müdürlüğü görüşüne sunulur. Hastane yöneticisinin uygun görüşleri doğrultusunda görevlendirme ile kişilere tebliğ edilir. Görevlendirmeler ihtiyaca göre revize edilip yeni görevlendirmeler yapılabilir.

  Organizasyon İşleyişlerimiz:

  Kalite organizasyon yapısında bulunan komiteler ‘’Kalite Komiteleri Görev Yetki ve Sorumlulukları Prosedürü’ne uygun olarak görev, yetki ve sorumluluklarında belirtilen konuları belirtilen tarihlerde toplanarak değerlendirir ve kararlarını alırlar.Kalite sorumlulukları üç ayda en az bir kez olmak üzere bir araya gelip Kalite süreçleri ile ilgili sorunları paylaşırlar.

  Yönetim

 • Yönetim Kurulu Başkanı : Barbaros Hayrettin TAŞAR
 • Başhekim : Op.Dr.Haydar MISIRLIOĞLU
 • Başhekim Yardımcısı-Yönetim Kurulu Üyesi : Uzm.Dr.Ali KUH
 • Mali İşler Direktörü : Atilla ARIMAN
 • Genel Müdür : Ozan GÜNGÖR
 • Genel Müdür Yardımcısı : Ali Acar ARICA
 • İşletme Müdür Yardımcısı : M.İbrahim ÜNAL
 • Başhemşire : Gülsen KEPOĞLU
 • Satın Alma Müdürü : Ela BURĞURCU
 • Kalite Müdürü : Sevim ÖLÇMEZ
 • Bilgi İşlem Müdürü : Özhan ÖZYURT
 • Halkla İlişkiler Müdürü : Buket BUĞDAYCIGİL
 • İnsan Kaynakları Müdürü : Seda CAN
 • Teknik Servis Müdürü : Orhan YURTTAGÜL
 • Anlaşmalı Kurumlar Sorumlusu : Fuat SAKUÇOĞLU
 • Neden Defne Hastanesi

  İleri tanı ve tedavi yöntemlerinin,hızla gelişen tıbbı teknolojiler ile buluştuğu Defne Hastanesi hasta memnuniyeti odaklı,multidisipliner yaklaşımıyla kaliteli,yüksek standartlarda sağlık hizmeti sunmaktadır. 18.000 metrekare kapalı alan 245 yatak kapasiteli 6 adet Ameliyathane 91 yataklı yogun bakım ünitesi ile 2008 yılından beri değerli hastalarımıza hizmet vermekte.

  Gelişmiş Vizyon

  Sağlık alanında son gelişmeler ve son teknolojiyi takip ederek kendimizi her alanda geliştiriyoruz.
   

  En Güncel Sağlık Teknolojisi

  Hastanemizde en güncel sağlık altyapısını kullanarak artık tek tıkla laboratuvar sonuçlarınıza erişebileceksiniz.

  'Sizin Hastaneniz '

  Benimsediğimiz ve uyguladığımız 'Sizin Hastaneniz' görüşü ile sizlere en iyi hizmeti en doğru alanda vermeyi görev biliyoruz.

  24 Saat Hizmet

  Her gün, her saat ve günün gerekli gördüğünüz her anı için siziz sağlığınız için varız.
   

  Anlaşmalı Kurumlar

  Bankalar

 • Fortis Bank A.Ş Emekli Sandığı Vakfı
 • Garanti Bankası A.Ş. Emekli ve Yardım Sandığı
 • T.C. Ziraat Bank ve Halk BAnk A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı
 • Türkiye Halk Bankası A.Ş Emekli Sandığı Vakfı
 • Türkiye İş Bankası
 • Vakıf Bank
 • Yapı Kredi Bankası Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı
 • Özel Sağlık Sigortaları

 • Acıbadem Sigorta
 • Allianz Sigorta A.Ş.
 • Anadolu Sigorta A.Ş.
 • Eureko Sigorta
 • Mapfre Sigorta A.Ş.
 • Türkiye Sigorta A.Ş.
 • Anlaşmalı Kurumlar

 • Antakya Ticaret ve Sanayi Odası
 • Hatay Diyaliz Merkezi
 • Hatay Özel Anaokulları ve Kreşler Derneği
 • İlksan (İlkokul Öğretmenler Sandığı)
 • Memur-Sen (Memur Sendikaları Konfederasyonu)
 • Koru Medilab
 • Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN)
 • TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi)
 • TUİK (Türkiye İstatistik Kurumu)
 • Türk Eğitim-Sen
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi (T.B.M.M.)
 • Türk Yerel Hizmet-Sen
 • Öz Orman İş Sendikası
 • TÖB-SEN (Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası)
 • Sağlık Çalışanları Sendikası
 • Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK)
 • Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları

 • Acıbadem Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • Allianz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • Anadolu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • AXA Sigorta
 • ANA Sigorta
 • Arex Sigorta
 • Aveon
 • Bereket Emeklilik
 • CGM Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş.
 • Doğa Sigorta
 • Ethica Sigorta
 • Halk Hayat ve Emeklilik Sigortası
 • Quick Sigorta
 • Groupama Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • Generali Sigorta
 • Katılım Emeklilik Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • Mapfree Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • Magdeburger Sigorta
 • Metlife
 • NN Hayat ve Emeklilik
 • Sampo Japon Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • Ray Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • Türkiye Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • Türk Nippon Sigorta
 • Unico Sigorta
 • Ziraat Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • Zurich Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • Hasta Kabul

  Hastanemiz; 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti vermektedir. Özellikle; Acil Servis, Yoğun Bakımlar, Laboratuvar, Görüntüleme, Ambulans Hizmetleri, Ameliyathaneler dahildir. Normal günlük müracaatlar doğrudan yapılmaktadır. Müracat sırasında Nüfus Cüzdanı istenmektedir. Hastanemiz A sınıfı, Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahip olup, yapılan tüm sağlık hizmetleri kalite kontrolündedir. Hasta hakları yönetmeliği ve uygulamaları Hasta Kabulde başlar. Hastaya tüm hakları hatırlatılır. Aydınlatılmış, rızası alınarak gerekli Tıbbi hizmetler sunulur. Aksayan hizmetler için geri bildirim istenir. Amacımız, en güvenilir sağlık hizmetlerini en uygun şartlarda, en hızlı ve doğru şekilde sunmaktır.

  İnsan Kaynağı Politikası

  • Niteliklere ve ihtiyaçlara göre doğru işe doğru insan yerleştirmek
  • Çalışanlarımızın önce bireysel gelişimlerine sonra kuruma katkı sağlamalarına imkân vermek
  • Kurum kültürü yaratma bilinci oluşturmak
  • Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini en iyi biçimde kullanmalarını sağlamak.
  • Çalışanlarımızın motivasyonunu yüksek tutarak, gelişime açık yenilikçi ve güvenli bir ortam yaratmak, işten keyif almalarını sağlamak
  İşe Alım Süreci
  • Bölüm sorumluları tarafından ihtiyaç duyulan pozisyonlar belirlenir
  • Kurumun belirlediği bölüm bazlı kriterlere göre aday arayışına geçilir.
  • İlk görüşmeler ve değerlendirmeler insan kaynakları veya görevlendirilen heyet tarafından tamamlanır.
  • Olumlu değerlendirilen adaylar ikinci görüşmeyi yapmak üzere ilgili bölüm yöneticilerine yönlendirilir. Karar verilen adayların iş performansı, iletişimi, işe uyumu ve referans (Daha önce çalıştığı yerler ve bırakılan izlenimler) araştırması yapılır. Bunun sonucunda adayın işe alım süreci başlar.
  Oryantasyon Süreci
  • Oryantasyon eğitimindeki amaç; yeni çalışanın hızlı bir şekilde adaptasyonu sağlamak ve çalışmalardan en kısa zamanda verim almaktır.
  Süreç Aşamaları
  • Kurumu tanıtan oryantasyon kitapçığının okutulması
  • Kurumun kalite politikası, misyonu, vizyonu ve hedeflerinin anlatılması
  • Kurumun işleyişi hakkında bilgi verilmesi
  • Çalışacağı birimin tanıtılması
  • Bina turu yapılarak hastanenin fiziki olarak tanıtılması
  • Yeni personelin iş arkadaşlarıyla ve amirleriyle tanıştırılması
  • Personelin hak ve sorumlulukları ile ilgili bilgi verilmesi (yaka kartı, mesai kuralları, çalışma saatleri, izin işlemleri, kılık kıyafet kuralları hakkında bilgi)
  • Hastanenin sistemleri hakkında bilgi ve eğitimlerin verilmesi

  Organizasyon Şeması
  Kan Yönetim Rehberi   Tahlil Sonuçları   Bizi Değerlendirin   Sağlık Köşesi