• Odabaşı Mah. Uğur Mumcu Cad. No:37 Antakya/HATAY
 • info@defnehastanesi.com

Psikiyatri

Özel Defne Hastanesi

Psikiyatri

insan psikolojisi ile ilgilenen ve ruh hastalıklarının teşhis ve tedavisiyle ilgilenen uzmanlık alanıdır. Psikiyatri kliniklerinde psikiyatri uzmanları ve klinik psikologlardan oluşan uzman kadrolar görev alır. Psikiyatrik hastalıkların tanısı için klinik görüşmelerden, muayenelerden, laboratuvar tetkiklerinden ve görüntüleme yöntemlerinden yararlanılır. Psikiyatrik hastalıklar, farmakoterapi (ilaçla tedavi) ve psikoterapi (ruhsal tedavi) yöntemleri ile tedavi edilir.

Psikiyatri kliniklerimizde çocuk ve aile danışmanlığı, ergen danışmanlığı, kişilik testleri, çocuklar için zeka testleri ve gelişimsel testler (MMPI, TAT, WISC- R, AGTE) ile oyun terapilerinin yanı sıra hastaların ihtiyaçlarına göre destekleyici psikoterapi, bilişsel davranışçı terapi, göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme olan EMDR terapisi uygulanır.

Ateşli hastalıklardan metabolik hastalıklara, böbrek hastalığından, karaciğer hastalıklarına tüm sorunların başvuru ve çözüm merkezi İç Hastalıkları Ünitesi'dir. Nefroloji, Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Göğüs Hastalıkları, Hematoloji, Onkoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Romatoloji İmmunoloji-Allerji, Diyabet, Kardiyoloji gibi kendini hızla yenileyen yan dallar hep Dahiliyenin içinden doğmadır. İç hastalıkları Uzmanı tanısını koyduğu hastayı cerrahi tedavi gerektiği durumlarda genel cerrahi başta olmak üzere tüm cerrahi branşlara yönlendirmektedir.

Yine ameliyat öncesi-ameliyat sonrası birçok vakanın kalp, akciğer (solunum), böbrek-karaciğer problemlerinin çözümüne direkt deveye giren ve sorunu çözen birim İç Hastalıklarıdır. Özetle erişkinlerin sağlık sorunlarının tümünde ilk başvuru merkezi ve çözüm ünitesi İç Hastalıkları Birimidir.

Psikiyatri kliniklerinde tanısı koyulan ve tedavisi gerçekleştirilen hastalıklardan başlıcaları şunlardır:

 • Gençlik sorunları ve aileye destek
 • Öğrenme bozuklukları ve tedavisi
 • Dikkat eksikliği ve Hiper/Hipoaktivite bozuklukları ve tedavisi
 • Genellikle çocukluk ve adolesan döneminde başlayan davranışsal ve emosyonel bozukluklar
 • Travma sonrası Stres ve Davranış Bozukluğu
 • Ağır stres tepkisi ve uyum bozuklukları
 • Bunaltı ve Panik atak bozuklukları
 • Ölümcül hastalık korkuları
 • Obsessif-Kompulsif Bozukluklar
 • Duygu durum bozuklukları (Depresyon ve Mani)
 • Somatoform bozukluklar
 • Cinsel fonksiyon bozukluğu, (organik bozukluk veya hastalığın sebep olmadığı durumlar)
 • Eş ve Aile terapisi
 • İşyeri ve meslek sorunları
 • Şizofreni, şizotipal sanrılı bozukluklar
 • Kadınlara özgün ruhsal sorunlar (Gebelik sonrası/Lohusalıkla bağlantılı ruhsal davranış bozuklukları)
 • Erişkinlerde Kişilik ve Davranış Bozuklukları
 • Yeme bozuklukları
 • Bağımlılık
 • Uyku bozuklukları
 • Yaşlılarda bunama ve alzhheimer
 • Bilişsel Davranış Psikoterapisi
 • Dinamik Ferdi Analitik Psikoterapi
 • Aile Terapisi ( Aile içi sorunlar, çocuk eğitimi için destek vb.)
 • Yetişkin Psikiyatrisi
 • Yetişkin Psikiyatrik hastalıkların tümü
 • Kişilik ve karakter testleri
 • Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi
 • Çocuk ve Ergen psikiyatri hastalıkların tümü
 • Dikkat Eksikliği ve Hiper/Hipoaktivite Bozukluğu ayırıcı tanı ve tedavisi
 • Çocuk Gelişim Bozukluğu tanı ve tedavisi
 • Konsantrasyon, hafıza, yetenek testleri Konsantrasyon Testi
 • Zeka testleri ve öğrenme bozuklukları
 • Sınav Anxiyete Testleri
 • Çocukların sosyal, motorik ve zihinsel gelişimleri ve davranış bozukluklarının nedeni.

Klinik Psikoloji Tanı ve Terapi


Bazı durumlarda psikolojik hastalıkların oluş nedenlerini ve terapi olasılıklarını daha iyi anlayabilmek için, Psikolojik Test yapılmalıdır. Böylece belirtiler daha net açıklanacağı gibi, hastalığın şiddeti ve kişinin davranışlarına etkisi belirlenir. Hasta tarfından doldurulacak Gözlem Formlarıile de, hastalığın gidişatı ve terapinin başarısı hakkında sürekli bilgilenilir.


 • Organsal bozuklukların; öğrenme, başarı ve duygulanmaya etkileri
 • İlkokula Başlama Okul Olgunluk Testi
 • Bunaltı (panik atak, fobiler, obsesyonlar vs.) ve depresyon nedenlerinin tespiti ve terapisi
 • Kişilik ve karakter testleri
 • Doğru meslek seçimi (Yetenek Testleri)
Uzm. Dr. Mehmet Ali ESKİCİ

Kan Yönetim Rehberi   Tahlil Sonuçları   Bizi Değerlendirin   Sağlık Köşesi