• Odabaşı Mah. Uğur Mumcu Cad. No:37 Antakya/HATAY
 • info@defnehastanesi.com

KORONER ANJİYO

KORONER ANJİYOGRAFİ

Kardiyoloji Bölümünde kardiyoloji poliklinik hizmetleri, ekokardiyografi laboratuvarı, efor testi, ritim ve tansiyon holteri, invaziv kardiyolojik girişimler (femoral – radyal anjiyo-anjiyoplasti-stent), periferik damarların girişimsel tedavisi, kalp pili takılması ile tüm kardiyovasküler hastalıkların tanı ve tedavisi yapılmaktadır

Anjiyo nedir?

Koroner anjiyografi, koroner damarların (kalbi kanlandıran ve besleyen damarların) boyalı bir sıvı verilerek görünür hale getirilmesidir. Basit tanımıyla anjiyo yani anjiyografi, koroner damarların filminin çekilmesi anlamına gelmektedir.

Anjiyo hangi hastalıklarda kullanılır?

Anjiyo bir tanı yöntemidir. Hangi durumlarda anjiyo yapılacağı ise şöyle sıralanabilir:

 • - Hastada şiddetli göğüs ağrısı
 • - Hastada kalp krizi durumu varsa
 • - Koroner darlık belirtileri mevcutsa
 • - Efor testi sonucunun pozitif çıkması sonucunda
 • - Eko sırasında kalp kasılmalarında düzensizlik olmasıyla
 • - Farklı tetkiklerde koroner arter hastalığı şüphesi olmasıyla
 • - Bilgisayarlı anjiyoda şüpheli durumların olmasıyla
 • - Kalp kapak hastalığının olmasıyla
 • - Kalp ameliyatı dışında diyabet hastası olup önemli bir ameliyat geçirilmesi söz konusuysa
 • - Bypass olanları kontrol etmek amacıyla
 • - 40 yaş üzerinde önemli bir ameliyat geçirilecekse
 • - Stent takılan ya da balon tedavisi uygulananlarda kontrol etmek amacıyla
 • BT Koroner Anjiyografi nedir?

  Kalp damarlarının yeni nesil Bilgisayarlı Tomografi cihazları ile ağrısız ve 10-12 saniye gibi çok kısa bir sürede gösterilmesidir. Bugün 40 ve 64 dedektörlü BT cihazları yüksek kalitede görüntüler elde edilebilmektedir. Her hastadan yaklaşık 300-500 kesit elde edilmekte olup veriler kesitten çok hacim bilgisi taşımaktadır. Bilgi teknolojisindeki ilerlemeler, bilgisayar destekli tanı programları, gelişmiş ve hızlı bilgisayarlarla, elde edilen veriler; yüksek hız ve doğrulukta işlenmekte ve bildiğimiz kasık atar damarından girilerek yapılan kateter anjiografiye neredeyse eşdeğer olabilecek tanısal görüntüler elde edilebilmektedir. Altın standart olarak kabul edilen ve kasık atar damarından girilerek yapılan kateter anjiyografi ile yapılan karşılaştırmalı çalışmalarda koroner darlıkların doğruluk oranları, duyarlılık ve özgüllük değerleri 40-64 dedektörlü cihazlarda % 90-100 arasındadır. Özelllikle negatif doğruluk değeri olarak bilinen ve BT anjiyografide normal olarak değerlendirilen koroner arterlerin; normal olması birçok karşılaştırmalı çalışmada %100 olarak bulunmuştur.

  Kimlere yapılır?

  BT koroner anjiyografinin uygulanabileceği durumlar:

 • - Kalp damarlarında darlık oluşturan aterosklerotik plakların tespiti ve darlık derecelerinin değerlendirilmesi,
 • - Kalsiyum skorlama yapılması
 • - Şikayeti olmayan ancak risk altındaki hastaların kontrolü,
 • - By-pass ameliyatları sırasında kullanılan damarların, balon ile açılan veya stent takılan damarların kontrolü
 •   Covid-19   Tahlil Sonuçları   Bizi Değerlendirin   Sağlık Köşesi