Özel Defne Kalp ve Damar Cerrahisi

Dünyada kalbi besleyen damarların tıkanması, kalp krizi ve kalp yetmezliği gibi kalp ve damar hastalıkları, insanların ölüm nedenlerinin başında gelmektedir. Bu durum, kliniklerde; yüksek teknoloji, bilimsellik ve deneyimli bir ekiple çalışmayı zorunlu kılmaktadır.

Kalp Damar cerrahisi günümüz tıbbının dinamik ve sürekli gelişen alanlarından birisidir. Bu alandaki yeniliklerin ve ileri teknolojinin referans kliniklerinden biri olan Defne Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, kardiyak ve vasküler cerrahi alanında kaliteli, deneyimli ve özellikli tanı ve tedavi hizmeti sağlamaktadır.

Kliniğimiz, hastalarını mümkün olan en kısa sürede normal yaşantılarına döndürmek için çalışmaktadır. Tüm dünyada, kalp ve damar cerrahisinin önde gelen merkezlerinde açık kalp cerrahisi ölüm oranı hastaların taşıdığı riske göre %1'in altında bir oranda değişmektedir. Kliniğimizde bu oranlar dünyanın önde gelen merkezleri ile benzerdir.

Uluslararası düzeyde üniversitelerde eğitimlerini tamamlamış, en seçkin hastanelerde görev almış akademisyen hekimlerden kurulmuş olan ekibimiz, özel eğitim görmüş hemşire, teknisyen, fizyoterapist ve diğer çalışanlarımız ile, olası durumlara en hızlı ve en doğru şekilde müdahale edebilmektedir.

Hastanemizde özellikli kalp ameliyatları da dahil olmak üzere tüm açık ve kapalı kalp-damar ameliyatlarının yapılabilmesi için gelişmiş teknik alt yapı ve donanım mevcuttur. Kalp damar cerrahisi bölümü; tüm dahili bölümler ve yoğun bakımın tam bir koordinasyonu ile çalışmaktadır. Kliniğimize 24 saat acil şartlar altında dahi başvuran hastalarımıza anında müdahale edilebilmekte, invaziv kardiyolojik girişimler (anjio-anjioplasti-stent) veya tüm kalp damar cerrahisi ameliyatları yapılabilmektedir.

Defne Hastanesi Kalp damar Cerrahisi Kliniği hekimleri, birçok bilimsel toplantı ve konferansa davet edilmekte ve önemli özellikli cerrahi konularda geliştirdikleri tekniklerle ilgili eğitimler vermektedir.

Defne Hastanesi Kalp damar Cerrahisi Kliniği'nde hastanemiz 3. katında bulunan servis ünitesinde, toplam 10adet yatak kapasitesi vardır. 2 adet süit oda olup, tüm odalarımız tek hasta yatışı alt yapısına sahiptir. Her yatak başında merkezi sistem oksijen, vakum, çağrı zili vardır. Kalp ve Damar cerrahisi Kliniği, sorumlu hemşireler başkanlığında, ayrı kadrolarla 24 saat kesintisiz hizmet veren, deneyimli hemşire ve 2 s fizyoterapisti ile çalışmalarını yürütmektedir.

Kalp Damar Cerrahisi Kliniğimizde, yılda ortalama 500 kalp ve 200 periferik damar ameliyatı yapılmaktadır. İki oda şeklinde organize olmuş ameliyathanelerimiz, Kalp Damar Cerrahisine özel, açık kalp cerrahisine uygun yapılandırılmıştır. Yoğun bakımla entegre yapıda ve aynı katta yer almaktadır. Ameliyat odalarındaki monitörlerden gerekirse yoğun bakımdaki hasta verileri de izlenebilmektedir. Özellikli ünite halinde organize olmuş, içerisinde özel ayrı bir üniteyi de içeren toplam 9 adet yoğun bakım yatak kapasitemiz vardır. Yoğun bakım ünitemiz, bir bölüm sorumlusu hemşire, 1 adet denetleyici hemşire, 8 adet sorumlu hemşire denetiminde 4 adet yardımcı sağlık personeli ve 1 solunum fizyoterapisti ile iki vardiya halinde hizmet yürütmektedir. Yoğun bakımda ameliyat sonrası hastaların normal bakım tedavileri, acil hastaların kabul, tanı ve tedavi işlemleri, kardiyak rehabilitasyon işlemleri, uzun süreli yatan ve bakım gerektiren kronik hastaların takipleri yapılmaktadır. Yoğun bakım ünitelerinde merkezi sisteme bağlı modern monitörizasyon sistemi her yatak başında mevcut olup, iki adet merkezi konsoldan da takip ve kayıtları yapılmaktadır. Monitörizasyon sistemi açık kalp cerrahisi sonrasında takip edilebilecek tüm standart özelliklere sahiptir, ayrıca ihtiyaç halinde ek modül alınarak genişleyebilme yeteneğine sahiptir.

Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğimizde, kalp ve damar hastalıklarının tedavisinde, hastalar yüksek teknoloji ile donatılmış ameliyathanede ortalama 3-4 saat süren bir operasyon sonrasında, 1 veya 2 gün yoğun bakımda misafirimiz olup , ameliyattan sonra ortalama 5-7 gün içinde taburcu edilmektedir.

Defne Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği hasta profili; erişkin koroner arter hastalığı, kapak hastalığı, abdominal aorta ve ekstremitelerin tıkayıcı arter hastalıkları, hemodiyaliz amaçlı a-v fistüller, assendan aort, abdominal aort ve periferik anevrizmalar, karotis arter tıkanıklığı ve iskemik diyabetik ayak ülserli hastalardan oluşmaktadır. Kliniğimizde; küçük yara ile endoskopik ameliyatlar, çalışan kalpde koroner baypass ameliyatları, anevrizmalarda endovaskülerstent yerleştirilmesi, büyük damar cerrahisi (Torakal/torakoabdominal aort anevrizması ), küçük yara ile anevrizma ameliyatı (EVAR,TEVAR) gibi özellikli ameliyatlar çok yüksek başarı oranı ile yapılabilmektedir.

Kliniğimizde sosyal güvenlik sistemlerine tabi olan her hastanın kalp ve damar hastalıkları için cerrahi tedavisi yapılmaktadır. Bunun yanı sıra özel sağlık sigortası olan hastalar da sorunsuz bir şekilde tedavi edilebilmektedir.

Branş   Doktorumuz