Saglık Rehberi

Boyun Ağrısı

“BOYUN AĞRISI”
Boyun fıtığının habercisi olabilir mi!

Boyun fıtıkları boyun ağrısının en sık nedenidir. İlk etapta geçici boyun tutulmaları ve müphem boyun ağrıları şeklinde belirti verirler. Zamanla ağrılar daha şiddetli ve daha uzun süreli hale gelmeye başlar. Daha sonraki aşamada boyun ağrısı kola yayılmaya başlar ve buna kolda uyuşma eşlik eder. Son aşamada ise kolda veya kollarda güçsüzlük, bacaklarda uyuşma ve güçsüzlük ve hatta idrar tutamama, iktidarsızlık, büyük abdesti hissedememe şikayetleri de gelişebilir.
Boyun fıtığının ilk aşamalarına işaret eden belirtiler hastalar tarafından genelde rüzgarda kalmak, pencereyi açık unutup yatmak, klimanın karşısında oturmak gibi nedenlere bağlı boyun tutulmaları olarak yorumlanırlar. Hastalığın ilerlemesini engelleyecek tedbirlerin alınmasına olanak tanıyan bu dönemleri hastalar çoğu kez değerlendiremezler; genelde hastalığın ilerlediği, ağrının şiddetli ve devamlı bir hale geldiği daha ileri dönemde doktora başvurma ihtiyacı duyarlar.
Hastalığın tanısında muayene bulgularına ek olarak en önemli tetkik MR’dır. Ancak tomografi, EMG, röntgen de hem hastalığın teşhisinde ve hem de başka hastalıklardan ayırt edilmesinde faydalıdır.
Çok ilerlememiş vakalarda ilk tedavi seçeneği ilaç tedavisi ve boyunluk takmaktır. Bazı vakalarda tedaviye Fizik Tedavi de eklenir.
İlerlemiş vakalarda çözüm ameliyattır. Birçok girişim ve ameliyat seçeneği var ise de en güvenilir ve en başarılı yöntem Mikrodiskektomi’dir. Mikrodiskektomide ameliyat sahasının görüntüsü yirmi misli büyütülebilmekte ve mükemmel bir şekilde aydınlatılabilmektedir. Bu avantajlar ameliyatı kolaylaştırdığı gibi riski oranını da en aza düşürmektedir. Ameliyattan birkaç saat sonra ayağa kalkıp yürümeye başlayan hasta genelde ertesi gün hastaneden taburcu edilir.
Özetle:
• Boyun ağrısını önemseyin: boyun fıtığının ilk habercisi olabilir
• Erken teşhis edilmesi durumunda boyun fıtığının ilerlemesi önlenebilir
• Tedavi genelde ilaç tedavisi, boyunluk takma ve gerekirse fizik tedavidir
• İlerlemiş vakalarda başarı oranı %90’ın üzerinde ve risk oranı son derece düşük olan Mikrodiskektomi en uygun ameliyat tekniğidir.