Saglık Rehberi

Sigara Zararları

SİGARANIN ZARARLARI !

Sigara ve diğer tütün ürünlerini kullan¬manın insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri iyi bilinmektedir. Sigara içenlerin yarısından çoğu sigaraya bağlı bir neden¬le hayatını kaybeder. Sigaraya bağlı ölüm nedenleri arasında çeşitli kanserler, akci¬ğer ve kalp hastalıkları ile inme (felç) sigara içen kişilerde en sık görülen ölüm neden¬leridir. Hayati önemi olan sağlık sorunlarına yol açmanın ötesinde sigara kullanmanın çok ciddi bir de ekonomik yükü söz konusudur. Bu nedenle sigara ve diğer tütün ürünlerinin kullanılmasını azaltabilmek için çok çaba gösterilmesi gerekmektedir.

Sigaranın zararlı etkileri başlıca 4 başlık halinde ele alınabilir:
• Önemli öldürücü hastalıklar: Sigara içenlerin büyük bölümü başlıca üç hastalık nedeniyle hayatını kaybeder. Bu hastalıklar akciğer kanseri, kalp hastalığı ve kronik akciğer hastalığıdır. Bu hastalıkların oluşunda si¬gara kullanımı çok etkilidir. Örneğin akciğer kanserlerinin %90 kadarının nedeni sigaradır. Diğer bir ifade ile sigara içilmiyor olsaydı bugün karşı¬laştığımız akciğer kanserlerinin %90’ı olmayacaktı. Benzeri şekilde kalp hastalığı ve akciğer hastalığının da meydana gelmesinde sigara başlıca etkendir.
• Diğer öldürücü hastalıklar: Sigara kullanımının akciğer kanseri dı¬şında 10-12 kadar başka kanserlerle de ilişkisi vardır. Bunlar arasında gırt¬lak kanseri, ağız boşluğu, yutak, yemek borusu, mide-barsak kanserleri, mesane kanseri, pankreas kanseri, kadınlarda rahim kanseri ve meme kanseri sayılabilir. Kanserlerden ayrı olarak kalp-damar sisteminin pek çok hastalığının, bu arada özellikle felç (inme) geçirmenin oluşunda ve akciğer rahatsızlıklarında sigara içilmesi etkilidir.
• Diğer hastalıklar: Sigara kullananlarda yukarıda sayılan ve yaşamı tehdit eden önemli hastalıklara ek olarak çok sayıda hastalığın görülme sıklığı sigara içmeyenlerden daha fazladır. Çeşitli mide-barsak hastalıkla¬rı, damar sertliği ve damar tıkanıklığı, allerjiler, gözlerde katarakt ve diğer görme bozuklukları, oteoporoz (kemik erimesi), hafıza bozuklukları gibi hastalıklar bu grupta sayılablir.


SONUÇ
Sonuç olarak sigara sağlık için zararlıdır. Bu zararlı etki öncelikle sigara içen kişilerin sağlığı üzerindeki olumsuz sonuçlardır. Ancak sigara içilmesi ile ortama yayılan dumandan pasif olarak etkilenenlerin de sağlığı tehli¬ke altındadır. Sigara dumanının çevre üzerinde de olumsuz etkileri vardır. Ayrıca sigara içen kişiler aile bütçesine önemli bir ekonomik yük getir¬mektedir. Hatta sigara içen kişilerin hepsi dikkate alındığında ekonomik boyut ülke ekonomisi açısından da önemli bir yük oluşturmaktadır. Bütün bu nedenlerle sigara içilmesini azaltmak gerekir. Bunun için de bilimsel yöntemler kullanılmak suretiyle ve programlı olarak mücadele edilmesi gerekmektedir.