Saglık Rehberi

Düz Tabanlık

Düz tabanlık (Pes planus)
Bu tanım, ayağın açılarının belli derecelerde değişerek yere temas eden uzunlamasına arkın çökük olduğu durumlar için kullanılmaktadır. Uzunluğuna iç ark açısı tabana daha çok temas edecek şekilde değişmiştir. Ayağın çeşitli açıları sebep ya da sonuç olarak bu durumdan etkilenmektedir. Kısaca düz tabanlık ayağın iç uzunlamasına arkının azalması veya tam kaybolmasıdır
• Doğuştan veya edinsel olabilir
• Flask(yumuşak), spastik veya rijit(sert) olabilir

Belirtileri
• Düz tabanlı adolesan ve erişkinlerde uzun süre ayakta durmakla ayakta gerginlik, hassasiyet ve ağrı, anormal yorgunluk ve baldır ağrısı oluşur
• Muayenede ayak, ağırlık vermeden ve bastırarak muayene edilir
• Ayak tabanı derisinde 1. ve 2. metatars başları altında,
Topukta ise iç plantar yüzde kalınlaşma ve nasır oluşumları dikkati çeker

A: Normal ayak, B: Düz taban, C: Çukur ayak (Pes cavus)


Düz tabanlık durumunda tedavide amaç; Ayak kaslarını kuvvetlendirecek hareketler yararlıdır. Bu amaçla;
• Bağlardaki gerginliği azaltmak,
• Gövde ağırlığını ayak dışına taşımak,
• Ayak tabanını içe çeviren ve taban kaslarını güçlendirmek,
• Ayağı yukarı çeviren ve ayak tabanını dışa çeviren kasları gevşetmek,
• Varsa aşil tendon gerginliğini azaltmaktır
• Ayakkabı olarak ön kısmı geniş, alçak topuklu ayakkabılar önerilmektedir
• Uzun ark destekli, mantar olması tercih edilen (şok absorban etki) tabanlıklar sık kullanılmaktadır
• Ayakkabı topuğu iç tarafına yerleştirilen Thomas topuğu topuğun iç bölümünü desteklemektedir
• Konservatif tedavinin yetersizliği, ileri derecede bozukluk, ayakkabı problemlerinin çok fazla olması ve hastanın normal aktivitelerinin engellenmesi halinde nadiren ameliyat uygulanabilir